magyar english yкраїнський
B'Blanca logo

Terms and conditions

1. Szolgáltató adatai

Neve: B’Blanca
Székhely: 1085 Budapest, Üllői út 32. 2.emelet

2. Szerződési Feltételek

2.1 Szerződési Feltételek célja

A Webáruház Szerződési Feltételei a B’Blanca , és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Megrendelő között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok, hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések irányadóak

2.2 Szerződési Feltételek közzététele

A Webáruház Szerződési Feltételek Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.3 Szerződési Feltételek hatálya

A B’Blanca fenntartja a jogot, hogy a Webáruház Szerződési Feltételeket bármikor módosíthatja. A Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

3. A szolgáltatás

A B’Blanca (mint Szállító) a Vásárló (mint Megrendelő) részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

3.1 A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya

A Webáruház-szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület mind belföldről, mind külföldről elérhető.

4. A Szerződés létrejötte és módosítása

4.1 Általános jellemzők

A Szerződés a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával, illetve a Szállító Internetes felületén történő megrendeléssel jön létre.

A szerződés nyelve magyar.

A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Megrendelő a megrendelést jóváhagyja. A B’Blanca fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a Megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

4.2 Rendelés módja

4.2.1. Termékek és árak

A termékekre a weboldalon feltüntetett árak vonatkoznak. A feltűntetett eladási ár minden esetben a termék bruttó vételára, mely az általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
A termékek és az árak frissítése folyamatos. Egy adott termék bármikor felkerülhet a választékba, vagy lekerülhet onnan, illetve a termékek ára is változhat. A megrendelés leadása után küldött visszaigazoló e-mailben szereplő árakra a Szállító árgaranciát vállal, azaz a megrendelt termékeket, függetlenül a megrendelés leadása után történő árváltozásoktól, a visszaigazolásban szereplő árakon számlázzuk ki.
Áraink nem tartalmazzák a kiszállítási díját, annak mértéke a Szállítás menüpontban olvasható. Áraink naprakészek, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak.

4.2.2 Rendelés menete

– A megvásárolni kívánt termék(ek)et helyezze a kosárba.
– Amennyiben szeretne további termék(ek)et kosárba helyezni, válassza a „tovább válogatok” gombot. Ha nem szeretne további termék(ek)et vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék(ek) darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát, illetve a mennyiséget módosíthatja.
– Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
– Megrendelés.
– Szállítási / Számlázási illetve a belépési adatok megadása. Amennyiben már regisztrálta magát akkor be tud lépni.
– Az adatok megadását követően a “Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.
– E-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap.
– A beérkezett megrendelését e-mailben minden esetben visszaigazoljuk, illetve egyeztetjük az adatokat! A megrendelt termék(ek) kizárólag az e-mail visszaigazolást követően kerül(nek) kiszállításra, így ennek hiányában a Szállító a kiszállítás elmaradásáért, illetve késedelméért felelősséget nem vállal. Ilyen esetben kérjük a Kapcsolat menüpontban megadott elektronikus levelezési címen érdeklődjön.
A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető.
Személyes rendelés esetén a székhelyen vagy a kapcsolat menüpontban feltüntetett telefonszámon érdeklődjön.

5. Fizetési feltételek

A Megrendelő a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét megfizetheti a futárnak az áru átvételekor készpénzben.
A B’Blanca a teljesítésről számlát állít ki.
A Megrendelő a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelő megtagadja, a B’Blanca fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

6. Szállítás módja

6.1 Teljesítés

Küldeményeinket csomagküldő szolgálattal juttatjuk el otthonába, vagy akár munkahelyére. A csomag feladása a rendelést követő munkanaptól számított 4-5 munkanapon belül történik. (Postai úton, postafiókcímre nem kézbesítünk.) Kiszállítás súlykorlátja 40 kg az e fölötti súlyú rendeléseket nem tudjuk elfogadni! (Ha a súlykorlátot meghaladó mennyiséget kíván rendelni, kérjük ezt több rendelésben tegye meg.)

A csomag feladását követő munkanapon 8-17 óra között szállít az Ön által megadott címre. A futárszolgálat előértesítést küld Önnek a csomag kézbesítésének reggelén. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosító számát, a kézbesítés várható idejét és a címzetteknek fenntartott Ügyfélszolgálat telefonszámát, ahol a címzett egyezethet a kiszállítással kapcsolatban.

Kérjük, hogy olyan szállítási címet jelöljön meg a megrendelésnél, ahol Ön napközben is elérhető.

A csomag átvételekor ellenőrizze a csomag sértetlenségét. Rendkívül ritkán fordul elő, de ha mégis sérült lenne a küldemény, kérjük vetessen fel jegyzőkönyvet a futárral, melyben fel kell tüntetni az esetlegesen sérült termékeket is. A jegyzőkönyv hiányában sem a futárszolgálat, sem B’Blanca nem tudja a sérült csomaggal kapcsolatos reklamációt elfogadni. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.

6.2 Átvétel

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancia levelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt vizsgálja meg, az esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

7. A Felek jogai és kötelezettségei

A Szállító vállalja a megrendelés teljesítését a Megrendelő részére:
– a megrendelés leadásakor feltüntetett, a visszaigazolásban szereplő áron,
– megfelelő minőségben és szavatossággal.

A Megrendelő vállalja:
– a megrendelt áru mennyiségi és minőségi átvételét,
– a megrendelt áru kifizetését az általa választott fizetési módnak megfelelően,
– amennyiben a küldemény átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltséget a Szállítónak megtéríti.

A Megrendelőnek, amennyiben fogyasztónak minősül, 14 munkanapig jogában áll a megkötött szerződéstől elállni, mely esetben köteles a megrendelt terméket a Szállító részére hiánytalanul visszaküldeni. A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet – a távol lévők között kötött szerződésekről – értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. A Szállító köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. Az elállásra nyitva álló 14 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette.

A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket valamint a szállítások költségeit. A Szállító követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A hivatkozott Korm.r. 1.§ (4) bek. a) pontja értelmében élelmiszerek és egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítása esetén nem illeti meg a fogyasztót az elállás joga. Szintén nem gyakorolhatja elállási jogát a fogyasztó a hivatkozott Korm.r. 5.§-ában meghatározott esetekben.

8. Adatvédelem

8.1 Adatvédelmi Nyilatkozat

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során a Ergománia KFT. a következő adatokat rögzíti a Megrendelőkről:
A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat:
– Név
– Szállítási cím
– Elektronikus levelezési cím
– Elérhetőségi telefonszáma.
Választhatóan megadható adatokat:
– Egyéb közlendő
– Számlázási név
– Adószám a számlázáshoz.
A megrendelések kiszállítása érdekében a B’Blanca a következő adatokat bocsátja a megrendelések kiszállítását szervező és végrehajtó teljesítési segédjeinek rendelkezésére:
– Megrendelő neve
– A teljes szállítási cím
– Egyéb közlendő
– A megrendelés összetétele, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt
– Megrendelő telefonszáma.

A Szállító megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Megrendelőtől, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára a Szállító nem adja ki és titkosan kezeli. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy egyébként kiszállításához feltétlenül szükségesek

9. Ügyfélszolgálat

Megrendeléssel illetve áru kiszállításával kapcsolatosan esetlegesen felmerülő reklamációk jelezhetők az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Telefonszám: +36305099302 (munkanapokon 10 és 17 óra között elérhető)
Email:blanchy.b.two@gmail.com

10. Egyéb rendelkezések

A Szállító szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

A Szállító megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadók.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Szállító nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetőknek a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani. Megrendelt terméket mosás vagy bármilyen egyéb használat után nem áll módunkban kicserélni illetve az árát visszafizetni!

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Megértését köszönjük!

Вверх

Вверх

Вверх